Veri Tabanı İşlemleri
Php'de çok geniş Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine destek vardır. Zaten Web uygulamalarının çoğunda Veri Tabanı işlemleri çok önemli yer tutar. Php veri tabanlarına verdiği destekden dolayı bu VTYS'lere özgü bir çok işlev içerir; bu şekilde VTYS'lere bağlantı, sorgu çalıştırma, sonucunu alma gibi bir çok işlem çok kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Aşağıda Postgresql Veri Tabanı Yönetim Sistemi'ni kullanan bir php betiği örneklenmiştir.

<?php
	$conn = pg_connect("deneme_vt");//ismi deneme_vt olan veri tabanına bağlanılıyor.
	$query = "select count(*) from deneme";
	$result = pg_exec($conn,$query);//sorgu işleniyor
	
	if (!$result) { //sorgu sonucu kontrol ediliyor

		echo "Veri tabanı işlemi yapılırken hata oluştu!\n";
		exit;
	}
	
	//sorgu sonucu dönen değer alınıyor
	$count = pg_result($result,0,0);

	echo $result;	
?>Önceki Sonraki İçindekiler http://www.phpkaynak.com