Tarih ve Zaman, Dizi İşlemleri
Php'de Tarih, zaman ve dizi işlemlerine büyük önem verilmiştir. Özellikle dizi işlemlerine yönelik işlevler var olup php'nin yeni sürümlerinde bunlar daha da genişletilmektedir. Php'de tarih,zaman ve takvim işlevleri önemli yer tutar. Php bunlar üzerinde sahip olduğu işlevler ile tarihler arası dönüşüm, tarihler arasında kalan zaman farkı, şu anki zamanın elde edilmesi işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Aşağıda tarih ve zaman kullanımını örnekleyen php betiği örneklenmiştir.

<?php

	$dday = mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2000);
	$days = ($dday - time())/86400;

	if ($days > 1) {
	
		printf( ”Sadece %d gün%s kaldi\n", $days, $days == 1 ? "" : "s");
	}
	else {
		$hours = $diff / 3600;

		if ($hours > 1) {
		       printf("Sadece %d saat%s kaldi", $hours, $hours == 1 ? "" : "s");
	} else {

 	      echo "Masanin altina saklaaan!\n";
	}

?>


Bu php betiğinde şu anki zaman alınıyor ve daha önce hesaplanan 1 Ocak 2000 yılından çıkarılıyor; elde edilen zaman eğer daha geçmemişse ne kadar zaman kaldığı hesaplanıyor; yoksa masanın altına saklan mesajı görüntüleniyor.

Dizi işlemlerinde ise php kendi içerisinde diziler için özel işlevleri vardır. Diziler ve indisler üzerine de bir takım kolaylıklar sağlanarak programcıya esnek dizi kullanım olanağı getirilmiştir. Aşağıda en basitinden dizi kullanımı örneklenmiştir.

<?php

	$a[0] = 1;
	$a[1] = "foo";
	$a[] = 1.57;

	$yakalar['kedi'] = "fare";
	$yakalar['kopek'] = "kedi";
?>


Hiçbir tür tanımı yapılmadan rastgele yazdığımız bir değişkene dizi muamelesi yapılıyor ve bu değişkenin istenilen indislerine istenilen değerler aktarılıyor. Hatta arka arkaya yapılan dizi işlemlerinde sonraki dizi işleminin indisinin yazılmasına gerek duyulmuyor. Ayrıca indisleri daha başka türlerden de tanımlayabiliriz; örnekte katar kullanarak indis kullanımı örneklenmiştir.


Önceki Sonraki İçindekiler http://www.phpkaynak.com