Katar(string) İşlemleri
Php'de çok geniş bir şekilde katar işlevleri mevcuttur. Php'deki katar işlemleri C'dekinden daha kapsamlıdır ve katar işlemlerini çok kolay bir hale getirmektedir. Php katar işlemlerini dizi işlemleri ile bütünleştirmiş böylece katar işlemlerini ayraçlar(delimiter) kullanılması halinde dizi işlemlerini de ele alarak çok basit bir hale getirmiştir. Php'nin katar işlemlerini buradan izleyebilirsiniz. Aşağıda ayraç kullanarak katarı parçalarına ayıran kod parçası verilmiştir.

<?php
	$a = explode( ":", "This:string:has:delimiters.");

	while (list(,$value) = each($a)) {
		if (strcmp($value, "has") == 0) {	
			echo "had ";
		} else {
			echo $value. " ";
		}
	}
?>


Bir damga dizisi(string) ":" karakteri ayraç olmak üzere parçalara ayırılıyor ve bu parçalar bir dizide turuluyor; içerisinde "has" olan değer dah sonra "had" olarak görüntüleniyor.


Önceki Sonraki İçindekiler http://www.phpkaynak.com