Kontrol Yapısı
Daha önceden de php betik dilinin söz diziminin C programlama dili ile çok büyük benzerlik gösterdiği söylenmişti. Aşağıda verilen iki modülden de görüldüğü gibi kontrol yapısı tamamen C ile aynıdır; hatta kontrol yapısı söz dizimleri, kabuk programlamadaki(shell programming) kontrol yapısı ile de benzerlik gösterilebilir. İki tür kontrol yapısı da kullanılabilir.

modul1.php3

<?php

for ($loop = -5; $loop < 5; $loop++)
{
	if ($i < 0) {

		echo "-";
	}else if ($i > 0) {

		echo "+";
	}

	echo "$loop\n";
}

?>modul_2.php3

<?php

	while (list($name, $value) = each ($GLOBALS))
	{
		switch (gettype($value)) {
			case "string":
				   echo "$name = \"$value\"\n";	
				   break;
			default:
				   echo "$name = $value\n";
				   break;
		}
	}

	do {
		echo "$loop
"; } while (++$loop < 10); ?>

Önceki Sonraki İçindekiler http://www.phpkaynak.com