Deyimler ve İşleçler
php'de ifadelerin işleçler ile kullanımı aşağıda örneklenmiştir.

	$a = $a + $b;		$a = ++$b;
	$a++;			$tam_isim = $isim . $soyisim;
	$a += $b;		$isim .= $soyisim;  


İşleç ve deyimler C programlama dili ile aynıdır; tek farklı ve belki de en yararlı işleçlerden birisi de "." (nokta) işlecidir. Bu işleç damga dizilerinin birbiri ardına eklenmesini sağlar.(Concatenation)


Önceki Sonraki İçindekiler http://www.phpkaynak.com